Personuppgiftspolicy / GDPR

Personuppgiftspolicy / GDPR

För att Slite Golfklubb (Slite GK) och Slite Golf AB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi behandlar bland annat personuppgifter för att upprätthålla medlemsregister, aktieböcker, administrera föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmar/aktieägare och i vissa fall gäster samt för att hantera ekonomiska transaktioner (affärsrelationer).

Exempel på uppgifter som kan hanteras:

 • Namn
 • Adress
 • e-post
 • Telefonnummer
 • Golf id / Personnummer (även målsman/vårdnadshavare)
 • Kön

Exempel på områden där personuppgifter används:

 • Medlemsregister
 • Närvarolistor vid aktiviteter
 • Ekonomiska uppgifter vid affärsrelation
 • Aktiehantering
 • Anmälningar till aktiviteter, läger och tävling.
 • Tävlingsresultat
 • Tidsbokning
 • För att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och kommun/region.

Svenska Golfförbundet

”Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter i golfen. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy som förklarar hur vi använder den information vi har om dig, samt vilka regelverk och bestämmelser som gäller kring personuppgifter i Golfsverige.”

Här hittar du Svenska golfförbundets personuppgiftspolicy.

Slite GK och Slite Golf AB hanterar personuppgifter i enlighet med Riksidrottsförbundets uppförande kod, Svenska Golfförbundets personuppgiftspolicy och dataskyddsförordningen (GDPR).

På Slite GK/Slite Golf AB gallras personuppgifterna kontinuerligt och raderas om de inte är nödvändiga för rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Genom att vara medlem i Slite Golfklubb eller ha en affärsrelation med Slite Golf AB godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Svenska golfförbundets policy för personuppgifter och GDPR (dataskyddsförordningen).

Frågor angående GDPR hanteras via e-post till info@slitegk.se