Lokala regler för Slite Golfklubb

LOKALA REGLER FÖR SLITE GOLFKLUBB                                   2023-05-03

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.slitegk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
a)Out of bounds markeras med vita pinnar.
b)Intern out of bounds markering: Out of bounds mellan Hål 9 och Hål 1 gäller endast vid spel av Hål 9.

2. Pliktområden (Regel 17)
a) Omarkerade dammar, diken, åar, bäckar eller annat öppet vattendrag vare sig det är vatten i eller inte, är röda pliktområden.
b) De röda pliktområdena på höger sida om hål 8 och höger sida om hål 17, som bara är definierat på en sida är oändliga. 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
1.Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2.Områden med orkidéer räknas som spelförbudszon. Lättnad måste tas enligt regel 16.1f respektive regel 17.1e.
3.Myrstackar räknas som spelförbudszon. Lättnad måste tas enligt regel 16.1f respektive regel 17.1e.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet och är inte mark under arbete.
2. Belagda vägar och stigar.
3. Avståndsmarkeringar.

4. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.