Bokningsvillkor

 • Allt spel på banan ska bokas in i tidsbokningssystemet. Spel som inte är inbokat anses som olovligt.

 • Du kan boka starttider för hela säsongen men högst ha fem bokade starttider samtidigt. Vid bokning skall samtliga spelares golf-id uppges.

 • För tidsbokning hos oss krävs hcp 54 eller lägre. (andra villkor gäller för nybörjare under utbildning, se nedan).

 • Som gäst ska du betala greenfee före Om kansliet är stängt kan du betala via Min Golf eller via golfterminal vid receptionen i klubbhuset.

 • Ankomstanmälan/incheckning skall ske senast 15 min före spel. Du kan anmäla din ankomst i receptionen eller via mobilapp. Om du inte anmäler din ankomst i tid kan din tid överlåtas till annan.

 • Den som ertappas spela olovligt eller utan att ha betalt greenfee åläggs att betala dubbel greenfee och kommer att bli rapporterad till sin hemmaklubb.

 • För start från hål 10 krävs godkännande av kansliet.

 • Håll din starttid – Du får inte slå ut före din bokade starttid! Detta gäller även om det är tomt framför dig.

 • Slite GK förbehåller sig rätten att sammanföra 1-/2- och 3-bollar till 4-bollar under vissa begränsade perioder med högt tryck på banan. Detta medför att din starttid kan flyttas fram max 10 minuter. Detta görs vid behov för att få ett jämnare speltempo samt för att flera ska kunna spela på banan. Om du blir flyttad meddelas detta via e-post.

 • Nybörjare som är under utbildning bokar tid via receptionen, telefon eller e-post. Rekommendationen fredag-söndag är att spela eftermiddagar då det generellt är mindre tryck på banan, så att du i lugn och ro kan tillgodose dig utbildningen. Nybörjare spelar tillsammans med spelare/markör.

 • Möjligheten till gruppbokningar är begränsad under vissa perioder. Kontakta kansliet för förfrågan om gruppbokning. För grupper med 12 personer eller fler gäller särskilda villkor. Kontakta kansliet för information om detta.

 • Spelaren i bollen med lägst hcp ansvarar för att speltempot hålls och att golfvett tillämpas.

 • Hund i koppel är ok på banan så länge det är ok för alla spelare i bollen. Vänligen plocka upp efter din hund!

Glömt avboka?

Vänligen avboka din starttid så fort du vet att du inte kommer att utnyttja den, detta för att ge andra möjligheten att spela.

Det blir tyvärr allt vanligare att man inte avbokar sin tid eller att det sker väldigt sent. Dessutom kommer ofta färre spelare än vad man bokat för. Detta gäller både medlemmar som gäster. Därför är vi tyvärr nödgade att fakturera en avgift för utebliven tid/spelare.

Gäster som ej infinner sig på bokad tid och inte har avbokat den debiteras gällande greenfee. Tiden skall avbokas senast 2 timme före start. Medlemmar debiteras 50% av gällande greenfee.

Gäst:

 • Vagn och banguide ingår i greenfee-avgiften.

 • Juniorer betalar 50 % av ordinarie greenfee.

 • 9 hålsgreenfee endast möjligt under vissa perioder enligt ök med kansliet. Pris för spel över 9 hål: 200 kr avdrag på aktuell 18-håls greenfee (minsta pris 350 kr).

 • Gäst till medlem med kategori fulltid och vardag erhåller rabatterad greenfee. (Gäller när medlemmen bokar starttiden. Gästerna ska spela i samma boll/starttid som medlemmen och därmed max 3 gäster per medlem och starttid)

 • Medlem i annan Gotlandsklubb erhåller rabatterad greenfee.

 • Medlemmar i Sollentuna GK och Nacka GK erhåller rabatterad greenfee.

 • Dagsgreenfee, 50 % rabatt på andra varvet.

 • Obs! Rabatter går ej att kombinera.

Som gäst ska du betala greenfee före start. Om kansliet är stängt kan du betala via Min Golf eller via golfterminalen vid receptionen i klubbhuset.