Slite Golf AB

För att bygga vårt klubbhus och för att sköta vår bana bildade Slite Golfklubb 2008 ett driftbolag kallat Slite Golf AB. Slite Golfklubb är majoritetsägare i driftbolaget.

Johan Lundqvist Runes

VD

Torsten Bogren

Ordförande

Artur Ringart

Vice ordförande

Fredrik Stridh

Ledamot

Jan Lager

Ledamot

Annki Hultman

Ledamot

Christoffer Holm

Ledamot

Erik Johansson

Ledamot