Kallelse till årsmöte och bolagsstämma 21 april

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte den 21 april 2024, kl. 13.00 i klubbhuset på Slite Golfklubb.

Förslag till föredragningslista finns nedan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2024 (tre veckor före mötet). Du som skickat in en motion kommer att få bekräftelse på mottagande av denna senast den 1 april. Om du inte mottagit bekräftelse kontakta kansliet omgående.

Sedvanlig dokumentation kommer att finnas i tryckt form på kansliet samt på hemsidan senast 1 vecka före mötet och kan tillhandahållas på mötet. Dokumentation kan vid förfrågan till kansliet erhållas av medlemmar/aktieägare elektroniskt.

Anmäl dig till årsmötet via e-post till johan@slitegk.se

Bolagsstämma för driftbolaget Slite Golf AB äger rum direkt efter att årsmötet avslutats. Kaffe och bulle serveras mellan mötena.

Är du aktieägare i Slite Golf AB och tänker närvara på bolagsstämman skall du anmäla det separat och då i anmälan ange hur många aktier du har. Även här gäller e-post till johan@slitegk.se

Välkommen.

Med vänliga hälsningar

Torsten Bogren

Ordförande Slite Golfklubb

och

Johan Lundqvist

VD Slite Golf AB

Handlingarna till årsmötet hittar du under fliken medlem och medlemssidor.

Kommentarer