Årsavgifter och medlemskap

Den totala årsavgiften innehåller en medlemsavgift till Slite Golfklubb för medlemskap i klubben, denna avgift ingår i alla medlemskapstyper och varierar beroende på ålder. Sedan betalar man en spelavgift till Slite Golf AB för rättigheten att spela på banan. De olika medlemskapstyperna har olika spelavgift och ger olika spelrättigheter. Spelavgiften styr därmed hur stor tillgång/rättighet du har till banan under året.  

Om du äger minst 3-aktier i Slite Golf AB är spelavgiften i årsavgiften lägre i de olika medlemskapstyperna, men det är inget krav att ha aktier.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta kansliet.

Vad medlemskapet i Slite GK innebär och vad som styr detta hittar du i nedanstående dokument "Stadgar Slite GK och Medlemskap och spelrättighet i Slite Golfklubb och Slite Golf AB.