Juniorkommittén

Vi har knatte-/juniorträningar 1 gång i veckan under golfsäsongen. Träningen är uppgyggd så att juniorerna har möjlighet att utveckla sin golf efter sina behov och kunskap. Det viktigaste är dock att ha roligt och skapa glädje och samhörighet. Du hittar mer information om juniorverksamheten under fliken medlem och sedan juniorer. 

Annki Hultman är kontaktperson för ungdomsverksamheten i styrelsen.