Masterplan (långsiktigt utvecklingsprojekt för banan)

Det finns en långsiktig plan för utvecklande av banan. Denna plan kallas för Masterplan och är en grundplan som kan förändras exempelvis utifrån myndighetsbeslut och naturens beskaffenhet. Masterplanen är framtagen tillsammans med banarkitekt Christian Lundin (Re-golf design).

Masterplanen är indelad i etapper och etapp 1 och 2 startar augusti/september 2021. 

Masterplanen i stora drag:

  • Utökning av dammen på hål nr 16 för att säkra vattentillgången framöver. Massorna från utökningen av dammen kommer att användas till ombyggnationen av banan.
  • Ny green och förlängning av hål 10. Den nya greenen kommer att ligga ner mot tee på hål 11.
  • Nya tees på flera hål och ombyggnad av gamla tees. Detta kommer förändra banans hålsträckningar.
  • Ny modern design på bunkrarna över hela banan.
  • Förbättrad avvattning/dränering där det finns behov. Vatten som också återförs till bevattningsdammar. Förbättrad avvattning gör banan bättre under perioder med mycket regn och kommer förhoppningsvis göra att både för- och eftersäsongen kan förlängas.
  • Förbättra/effektivisera bevattning/bevattningssystem där det finns behov.

Nedan kan du följa projektet i bilder.