Aktuell banstatus 2023-04-03

Banstatus 2023-04-13

På lördag den 15 april öppnar banan. Alla 18-hål öppnas för spel. Du bokar som vanligt starttid via Min golf.  

Alla övningsområden öppnar samtidigt som banan.

Tänk på att vid frost är hela banan avstängd och får inte beträdas!

 

Banan har klarat vintern bra, det som saknas nu är lite värme. Den nya dräneringen fungerar bra vilket gör att banan inte är lika blöt som den varit tidigare vid liknande väder.

Banan bjuder i år på nya utmaningar och spelmöjligheter då vi öppnar 10:ans green och 11:ans tee. Även 9:an har fått en ny spellinje och den nya dammen har satts än mer i spel, blir nu ett väldigt vackert hål.

Ett stort tack till de som varit med och hjälpt till på banan ingen nämnd ingen glömd 😊

Med vänliga hälsningar

Kent, banchef