Lokala regler

Förtydligande gällande Bihabitat- / Waste area- området på högersida av hål 5 och mellan hål 5 och 6 är att det INTE är att betrakta som bunker. Därmed gäller SAMMA REGLER SOM PÅ SPELFÄLTET. Observera också de tillfälliga lokala reglerna!

Lokala regler