Aktuell banstatus

Hela anläggningen är stängd för tillfället men när vädret vänder är målsättningen att öppna så fort som möjligt. Förberedelserna för öppning är igång sedan en tid tillbaka men det är fortfarande en del som måste göras som kräver lite bättre väder vilket gör att det inte går att sätta ett datum för öppnandet. 

Banan ser annars bra ut och har klarat vintern bra, det som saknas nu är lite värme. Den nya dräneringen fungerar bra vilket gör att banan inte är lika blöt som den varit tidigare vid liknande väder.

Banan bjuder i år på nya utmaningar och spelmöjligheter då vi öppnar 10:ans green och 11:ans tee. Även 9:an har fått en ny spellinje och den nya dammen har satts än mer i spel, blir nu ett väldigt vackert hål.

Ett stort tack till de som varit med och hjälpt till på banan ingen nämnd ingen glömd 😊